Бизнес сграда - Capital Fort

Възложител :

"Капитал Форт" EAД

Местоположение :

гр. София

Година на завършване :

2016 г.

Отопление на рампа