Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери

Системи против преохлаждане пода на нискотемпературни камери

В хладилни камери, където температурата е постоянно между -20 и -30°С, студът все пак се предава към основите, въпреки добрата топлоизолация на пода. Водата в охладената земя при основите се натрупва и замръзва, като с това увеличава обема си, предизвиква ерозия и нанася сериозни щети на конструкцията.
Проблемите съществуват и при ледени пързалки, които са изкуствено охладени. Тези проблеми могат да бъдат решени с помощта на системи DEVI.

Инсталирана мощност
Характерните стойности за системи против преохлаждане са 15-40 W/m², но не по-малко от 15 W/m².
Максималното междукабелно разстояние С-С е 50 cm. Топлинните загуби надолу зависят от стойността на коефициента на топлопреминаване k на подовата конструкция, желаната температура на земята и температурата в хладилната камера.
Те могат да се изчислят с помощта на формулата:

P[W/m²] = At х k, където:

At е разликата в температурите на земята и в камерата.
k е коефициента на топлопреминаване на пода, W/m² °С

Монтаж
Монтажът на нагревателни кабели против преохлаждане се извършва по същия начин, както в обикновен бетонов под. За повишена сигурност се инсталират два идентични успоредни кръга с два термостата. Нагревателните кабели се поставят под топлоизолацията, защото трябва да се предпази от замръзване зоната под топлоизолирания под.
Кабелите трябва да бъдат инсталирани на не по-малко от 5 cm от топлоизолацията. Ако в хладилната камера има централни елементи, мощността при основите на тези елементи трябва да е по-висока, защото топлинните загуби са значително по-големи през не изолирани бетонови или стоманени конструкции.

Под на хладилна камера
Избор на продукт :

Кабелите, които могат да се използват при хладилни камери са DEVIflex™ 10T, 18T (DTIP) или трифазен кабел DEVIflex™ DTCE-30, който свързан на 230 V~ има мощност 9 W/m.
При разстояние С-С от 40 cm., мощността ще бъде около 22 - 43 W/m². Управлението се извършва от терморегулатори DEVIreg™ 330 (-10 +10°С),като двата независими кръга се свързват към два отделни терморегулатора.

Терморегулатора на кръг 1 се настройва на +6°С и осигурява необходимата температура за предпазване на пода.
Терморегулатора на кръг 2 се настройва на +3°С и се свързва към аларма.

Ако в кръг 1 има повреда се включва кръг 2, като с това активира аларма, показваща че се е включил резервния кръг. При големи камери е по-добре площта да бъде разделена на няколко зони с по два независими кръга и термостати за всяка от тях.

Например, камера с площ 300 m² може да бъде разделена на три зони от 100 m² с по два кабела и термостата - общо 6 кабела и 6 термостата за цялото помещение. Жичните сензори на термостатите трябва да са поставени задължително в тръбички, така че да е възможна подмяната им в случай на дефект.

Врати
Вратите в хладилните камери са постоянно изложени на студ и когато са отворени уплътненията им лесно могат да замръзнат. Замръзналите уплътнения могат да повредят вратата, а и пречат тя да се затвори плътно, което води до навлизане на топъл въздух отвън и увеличени енергийни разходи. Ето защо, при такива врати се препоръчва уплътненията да бъдат отоплени със силиконови нагревателни кабели.
При плъзгащи се и въртящи се врати обледеняването може да причини проблеми с плъзгачите. Това се отнася не само за вратите на хладилните камери, а също за вратите на автомивки и гаражи, където има риск от замръзване през зимата. Проблемите тук могат да бъдат решени с нагревателни кабели DEVIflex™.
Системите против замръзване се използват обикновено при плъзгащи се и въртящи се врати, врати на хладилни камери, автомивки и гаражи.

Инсталирана мощност
Инсталираните мощности при врати на хладилни камери са обикновено 12-15 W/m за всяко уплътнение. При въртящи и плъзгащи се врати инсталираната мощност е като при системи против лед и сняг, напр. 250-350 W/m².