Системи против лед и сняг за външни площи

Най-често срещаните приложения на системи DEVI против лед и сняг на външни площи са: рампи, алеи, тераси, стълби, тротоари, паркинги и мостове.

Инсталирана мощност
Когато се определя мощността W/m² на противообледенителна система, трябва да се вземе предвид следното:
1. Мястото, където системата ще бъде инсталирана - географско положение и специфичното приложение.
2. Конкретните изискванията към системата, например времето за топене на лед и сняг.

Инсталираните мощности в Дания са 200-250 W/m². За сравнение съответните мощности за Русия са: 250-500 W/m². За специфичните условия на България мощностите са от 220 W/m² (тераси, при които нагревателните кабели са до 3 cm под повърхността) до 350 W/m² (при павирани площи с дълбочина на кабелите до 10 cm).

На места като мостове, товарни рампи и тераси системите са подложени на студен вятър и преохлаждане, както над настилката, така и отдолу. Тук инсталираната мощност трябва да бъде увеличена с до 50%, за да се компенсират допълнителните топлинни загуби. Също е препоръчително да се използва подходяща топлоизолация под нагревателните кабели, за да се намалят топлинните загуби надолу. Там, където топлоизолацията под кабелите е невъзможна, препоръчваме мощност от 300-350 W/m².

Паркинги
Автомобилният паркинг заема най-често голяма площ, където е необходимо бързо топене на снега и леда. Инсталирането на система против лед и сняг предоставя много предимства. Тя реагира бързо на появата на сняг и се оказва отлична превантивна мярка срещу леда. С нея не съществува проблема със снегопочистването на заетите автомобилни места, а допълнително предимство е, че паркингът може да бъде използван изцяло. За да може такава противообледенителна система да работи ефективно, тя трябва да е изградена от нагревателните кабели DEVIsnow™, DEVIsafe™ и микропроцесорното управление DEVIreg™ 850 с цифрови сензори за влага и температура.

Рампи
Едно от големите предимства на системите DEVI против лед и сняг е, че те автоматично почистват от сняг и лед автомобилните рампи и ги поддържат проходими денонощно, независимо от климатичните условия. Това е много важно за някои специфични случаи, където достъпът трябва задължително да бъде осигурен, например за линейки или други автомобили. Има два варианта за изпълнение на противообледенителни системи за рампи:
1. Да се покрие с кабели цялата площ
2. Да се отопли само площта, където минават автомобилните гуми (на коловози).

Препоръчваме първия вариант за всички важни зони на натоварено автомобилно движение. При втория вариант може да се наложи почистване на леда и снега между коловозите, което ще доведе до усложнения. Вторият вариант се препоръчва за второстепенни площи като подходи към частни гаражи. Ако подходът е с наклон препоръчваме цялата площ да бъде покрита с кабели. Необходимо е ефективно отвеждане на разтопената вода, за да не замръзне тя извън отопляемата площ. Водоотвеждащата система също трябва да бъде защитена от замръзване.

Тротоари и алеи
Системите DEVI против лед и сняг осигуряват безопасно преминаване за пешеходците. Друго предимство е, че входовете на всички магазини са почистени.

Външни стъпала
Системите DEVI против лед и сняг са ефикасна превантивна мярка против хлъзгави и опасни стълби. Ако външните стълби са отворени и достъпни за студа отдолу, препоръчваме те да бъдат топлоизолирани. Стъпалата нямат нужда от изолация ако са върху солидна основа.
Инсталираната мощност W/m² при стъпалата трябва винаги да е по-голяма от мощността на за площта преди и след тях. Ако това не е спазено и повърхността преди стъпалата е суха, а те самите са хлъзгави може да се стигне до злополуки.
При изчисляване на дължината на кабела не забравяйте да вземете пред вид частта от кабела, която преминава по челото на всяко стъпало. Нагревателните кабели се полагат равномерно по дължината на стъпалото. Тъй като кабелите не се полагат по челата на стъпалата, първият кабел трябва да е възможно най-близо до края на всяко стъпало (5 сm). При полагане на кабелите всички камъни и остри предмети трябва да бъдат отстранени, за да не наранят кабелите.
Кабелите се полагат направо върху бетона и трябва да са на разстояние от 2 cm до 5 cm под повърхността на настилката. При настилки от плочи или гранитогрес препоръчваме кабелите да бъдат покрити със защитна замазка. Тя ще ги предпази от механични повреди при полагането на плочките. При отопление на стъпала препоръчваме двупроводни нагревателни кабели, защото при тях преминаването през ръба на стъпалата ще бъде само в едната посока и няма да се наложи връщане.